مهمترین استانداردمورد استفاده در صنعت گاز مایع در ایران استاندارد 841 می باشد که هدف از تدوین آن،ارائه روشهائی برای محافظت افراد در تأسیسات گاز مایع در مقابل خطرات احتمالی است. افرادیکه به نحوی با حمل ونقل و ذخیره سازی وتوزیع گاز مایع سر وکار دارند باید به طور کامل به خصوصیات این گاز آشنائی داشته وروشهای صحیح کار با آن را بیاموزند.این شرکت به عنوان یکی از متولیان تدوین استانداردهای صنعت گازهای مایع در ایران ،درکلیه فعالیتهای مربوط به تأمین کالا وارائه خدمات مهندسی ،رعایت اصول این استانداردواستانداردهای زیر را مد نظر دارد :

  • NFPA 58 , Liquefied Petroleum Gas Code
  • NFPA 59 , Utility LP-Gas Plant Code
  • D.O.T ,Department of Transportation
  • ASME SEC 8:2007 ,Rules for Construction of Pressure Vessels ,Division 1
  • Ul 132 (1997) , Safety Relief Valves For anhydrous Ammonia and Lp Gas

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *