ارتباط با مجموعه 02188862963

پلنت ذخیره سازی آمونیاک - نیتروژن

شرکتها و کارخانجات پتروشیمی و شیمیایی و همچنین پالایشگاههای نفتی و گازی برای نگهداری سیالات تحت فشار منجمله آمونیاک و گازهای کرایوپنیک (نیتروژن ، اکسیژن ، آرگون و …) نیاز به احداث پلنتهای ذخیره سازی دارند
در این پلنتها بستگی به نوع سیال و استاندارد طراحی از تجهیزات متفاوتی استفاده می شود . که در چند ایستگاه به شرح ذیل تقسیم بندی می گردند:
ایستگاه ذخیره سازی : در این ایستگاه به منظور ذخیره سازی سیالات از مخزن ذخیره سازی استفاده می شود تعداد نوع و فرم این مخازن به عواملی چند, چون دوری و نزدیکی واحد به منابع تامین کننده تعداد و ظرفیت واحدهای مورد , تنوع فرآورده های تولیدی ،چگونگی انتقال و استانادارد طراحی بستگی دارد.
ایستگاه تخلیه و بارگیری: به منظور تخلیه فراورده از تانکر واگن یا کشتی و یا بالعکس بارگیری از این ایستگاه استفاده می شود که شامل شیلنگهای تخلیه و بارگیری و یا بازوهای تخلیه و بارگیری (Loading and Unloading Arms) بسته به نوع طراحی و تجهیرات مرتبط دیگر استفاده می شود.
ایستگاه پمپ و کمپرسور: از این ایستگاه به منظور تخلیه و یا بارگیری و همچنین پراسس استفاده می شود در برخی از پلنتها از پمپ و یا کمپرسور به تنهایی و در برخی پلنتها به دلیل ماهیت سیال از پمپ و کمپرسور همزمان استفاده می شود.
ایستگاه برق و ابزار دقیق: به منظور راه اندازی تجهیزات و همچنین انجام کنترلهای فرایندی از این ایستگاه استفاده می شود.

سایر موارد دیگر منجمله مبجث ایمنی و آتش شانی ، ساختمانی ، پایپینگ و … از دیگر بخشهای این پلنت می باشند.