ارتباط با مجموعه 02188862963

سوخت جاگزین SNG

سوخت-جایگزین

در صورتی که گاز مایع+هوا به نسبت مناسبی مخلوط شوند، سوخت مناسبی را به وجود می آورد که ارزش حرارتی آن معادل، گاز طبیعی خواهد بود. بنابراین گاز مایع+هوا که با تجهیزات دقیقی مخلوط می شوند، می‌تواند هنگام کمبود یا افت فشار در خطوط توزیع، جایگزین مناسبی برای گاز طبیعی باشد با استفاده از تجهیزاتی دقیق، بخار گاز مایع و هوا به نسبت معینی مخلوط شده و منجر به تولید سوختی به نام (SNG Substitute Natural Gas) می‌گردد که ارزش حرارتی آن معادل گاز طبیعی می‌باشد.
بنابراین در ایستگاه‌های سوخت جایگزین میتوان هنگام افت فشار یا قطع گاز طبیعی، سوخت SNG را جایگزین نمایید.

مزایا

 • دستگاه های مصرف کننده گاز طبیعی هنگام تغییر سوخت نیاز به هیچ تنظیم مجددی نخواهند داشت.
 • خطوط تولید هیچگاه به دلیل نداشتن سوخت متوقف نشده و خسارتی به تولید کننده وارد نخواهد شد.
 • شعله و فرآیند احتراق ، کیفیت مطلوب خود را حفظ خواهد کرد.
 • دستگاه های مصرف کننده گاز طبیعی هنگام تغییر سوخت بدون توقف به کار خود ادامه خواهند داد.

دامنه کاربرد

کلیه کارخانجاتی که از گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی استفاده می نمایند ، قابلیت استفاده از سوخت SNG را خواهند داشت.

در صورتی که شبکه گاز طبیعی در دسترس نباشد، استفاده از سوخت SNG تنها راه حل است.

صنایع کاشی و سرامیک،شیشه و بلور، چینی بهداشتی ، لعاب و پوشش های سرامیکی ، ریخته گری و ذوب فلزات ، مواد غذایی ، مواد بهداشتی و دارویی و … میتوانند از سوخت جایگزین گاز طبیعی استفاده نمایند.

اجزاء:

 • ایستگاه ذخیره سازی
 • ایستگاه تخلیه و بارگیری
 • ایستگاه تقلیل فشار
 • ایستگاه تبخیر کننده و مخلوط کننده ها
 • ایستگاه اتش نشانی
 • ایستگاه برق
 • ایستگاه هوای فشرده