ارتباط با مجموعه 02188862963

اتصالات و تجهیزات جانبی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] شرکت های ارائه دهنده اتصالات و تجهیزات جانبی جهت استفاده در شیرهای صنعتی [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text] Adapters, Connectors and Fittings MiscellaneousEquipment درباره ریگو بیشتر بدانید سایت رسمی شرکت Rego این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع شیرآلات ، فیتینگ مخازن ورگولاتور برای انواع گازهای مایع و گازهای صنعتی می باشد. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

شیرهای ایمنی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] شرکت های ارائه دهنده شیرهای ایمنی جهت استفاده در شیرهای صنعتی [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text] Pressure Relief Valves and Relief Valve Manifolds درباره ریگو بیشتر بدانید سایت رسمی شرکت Rego این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع شیرآلات ، فیتینگ مخازن ورگولاتور برای انواع گازهای مایع و گازهای صنعتی می باشد. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

رگلاتورها

[vc_row][vc_column][vc_column_text] شرکت های ارائه دهنده انواع رگلاتور جهت استفاده در شیرهای صنعتی [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text] Regulator-Katalog_2011 درباره ریگو بیشتر بدانید سایت رسمی شرکت Rego این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع شیرآلات ، فیتینگ مخازن ورگولاتور برای انواع گازهای مایع و گازهای صنعتی می باشد. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

شیرهای On-Off

[vc_row][vc_column][vc_column_text] شرکت های ارائه دهنده شیرهای on-off جهت استفاده در شیرهای صنعتی [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text] GInternalValvesandAccesorries Globe and angle valve درباره ریگو بیشتر بدانید سایت رسمی شرکت Rego این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع شیرآلات ، فیتینگ مخازن ورگولاتور برای انواع گازهای مایع و گازهای صنعتی می باشد. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]