شیرهای صنعتی

اتصالات و تجهیزات جانبی

شرکت های ارائه دهنده اتصالات و تجهیزات جانبی جهت استفاده در شیرهای صنعتی

Adapters, Connectors and Fittings

MiscellaneousEquipment

درباره ریگو بیشتر بدانید

سایت رسمی شرکت Rego

این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع شیرآلات ، فیتینگ مخازن ورگولاتور برای انواع گازهای مایع و گازهای صنعتی می باشد.

شیرهای ایمنی

شرکت های ارائه دهنده شیرهای ایمنی جهت استفاده در شیرهای صنعتی

Pressure Relief Valves and Relief Valve Manifolds
درباره ریگو بیشتر بدانید

سایت رسمی شرکت Rego

این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع شیرآلات ، فیتینگ مخازن ورگولاتور برای انواع گازهای مایع و گازهای صنعتی می باشد.

شیرهای کنترلی

شرکت های ارائه دهنده شیرهای کنترلی جهت استفاده در شیرهای صنعتی

Excess Flow, Check, Filler and Vapor Equalizing Valves

Globe and angle valve

درباره ریگو بیشتر بدانید

سایت رسمی شرکت Rego

این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع شیرآلات ، فیتینگ مخازن ورگولاتور برای انواع گازهای مایع و گازهای صنعتی می باشد.