خدمات مهندسی

استانداردها

مهمترین استانداردمورد استفاده در صنعت گاز مایع در ایران استاندارد 841 می باشد که هدف از تدوین آن،ارائه روشهائی برای محافظت افراد در تأسیسات گاز مایع در مقابل خطرات احتمالی است. افرادیکه به نحوی با حمل ونقل و ذخیره سازی وتوزیع گاز مایع سر وکار دارند باید به طور کامل به خصوصیات این گاز آشنائی داشته وروشهای صحیح کار با آن را بیاموزند.این شرکت به عنوان یکی از متولیان تدوین استانداردهای صنعت گازهای مایع در ایران ،درکلیه فعالیتهای مربوط به تأمین کالا وارائه خدمات مهندسی ،رعایت اصول این استانداردواستانداردهای زیر را مد نظر دارد :

 • NFPA 58 , Liquefied Petroleum Gas Code
 • NFPA 59 , Utility LP-Gas Plant Code
 • D.O.T ,Department of Transportation
 • ASME SEC 8:2007 ,Rules for Construction of Pressure Vessels ,Division 1
 • Ul 132 (1997) , Safety Relief Valves For anhydrous Ammonia and Lp Gas

توانمندی ها (خدمات مهندسی)

توانمندیها :  

شرکت کالا وخدمات مهندسی بوتان با استفاده از کادر مجرب و همکاران خارجی خود از آمادگی برای به اجرا رساندن انواع پروژها در صنایع گاز مایع ،آمونیاک و کرایوژنیک به شکل EPC برخوردار می باشد .بخشی از توانمندیهای شرکت در حوزه خدمات مهندسی و تأمین کالا عبارتند از :

 • طراحی ، نصب و اجرای تاسیسات ذخیره سازی وسوخت جایگزین گاز مایع (LPG)با همکاری پیمانکاران مجرب در سراسر کشوروتأمین تجهیزات و ادوات مورد نیاز این تأسیسات .
 • طراحی ،نصب و اجرای تأسیسات ذخیره سازی گازهای کرایوژنیک و آمونیاک.
 • طراحی،نصب واجرای ترمینالهای تخلیه و بارگیری گازهای مایع که عملیات آنها با استفاده از مخازن حمل دریائی(کشتی)،مخازن حمل واگنی و یا مخازن حمل جاده ای (تریلی)،انجام می گیرد.
 • آماده سازی مخازن حمل تانکری و واگنی برای انتقال انواع محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی .
 • طراحی و اجرای سیستم IGNITION گاز مایع نیروگاه های گازی.
 • طراحی،نصب واجرای تأسیسات مکانیزه و نیمه مکانیزه برای شارژ سیلندرهای گاز مایع.
 • اجرای پروژه های کولینگ و فومینگ مخازن انبارهای نفت.
 • طراحی ،تأمین تجهیزات و اجرای ایستگاههای سوخت رسانی مراکزهواپیمائی.
 • طراحی ،نصب واجرای ایستگاههایPeak – Shaving .