تجهیزات سوخت گیری هوایی

انواع کمپرسور گاز مایع و گاز صنعتی

کمپرسور :

شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان بعنوان تنها توزیع کننده کمپرسورهای نوع رفت و برگشتی دو شرکت بلکمر آمریکا (Blackmer)  و کورکن امریکا (Corken) در زمینه انواع گاز مایع (بوتان ، بوتن ، پروپیلن ، پروپان و …) و سایز گازهای صنعتی (هیدروژن ، آمونیاک ، Co2 و ….) می باشد.از جمله مزایای متعدد کمپرسور به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

  • در هنگام استفاده از پمپ جهت تخلیه ، حداقل 10 درصد گازمایع در انتها و کف تانکر باقی می ماند که در فیلم پیوست می توانید آن را مشاهده نمائید. پمپ امکان تخلیه مقدار باقی مانده را ندارددرحالیکه کمپرسور بطور کامل گاز مایع داخل تانکررا تخلیه می کند.
  • بعداز انتقال تمام گاز از داخل تانکر به مخزن،کمپرسور این توانائی رادارد که بخار داخل تانکر را نیز تخلیه نماید. حجم بخار باقی مانده در داخل تانکر گاهاً به 3 درصد حجم کل تانکر نیز می رسد.
  • کمپرسور سرعت تخلیه گاز را تا سه برابر افزایش می دهدکه این موضوع مدت زمات توقف تانکر در جایگاه وزمان بکارگیری نیروی انسانی را کاهش می دهد.
  • کمپرسور باعث می شود فشار بسیار کمتری بر پمپ وارد شده و عمر پمپ تا چند برابر افزایش پیدا کند.همچنین سر وصدای پمپ در صورت استفاده از کمپرسور تا حدبسیارزیادی کاهش می یابد.
  • استفاده از کمپرسور هر گونه دغدغه دررابطه با مکش پمپ در جایی که NPSH پائین و یا منفی باشد را ازبین می برد.از جمله نمونه های بارز این مورد در تخلیه وسایل حملی است که ورودی یا خروجی در قسمت بالای آنها تعبیه شده است وفاقد هر گونه ورودی یا خروجی در قسمت پائین می باشند.پمپاژ سیال داخل مخزن ازطریق ورودی یا خروجیهای تعبیه شده در بالا،منتج به یک مکش ضعیف شده ودرنهایت سبب کاهش طول عمر پره ها و یا آب بند مکانیکی پمپ خواهد شد.
  • جهت تعمیر ،تست و یا انجام هر گونه عملیاتی بر روی مخازن، نیاز است که مخزن تخلیه (vent) شود. بدلیل مسایل ایمنی و اقتصادی تخلیه سیال به هوا توجیح پذیر نمی باشد. لذا استفاده از یک کمپرسور در چنین شرایطی جهت بازیافت گاز ( بخار) تخلیه شده، ضروری است.
  • طول عمر یک کمپرسوربسیار بیشتر از پمپ بوده و عملیات نگهداری و تعمیرات آن در حدود نصف یک پمپ می باشد.

شرکت های ارائه دهنده انواع فیلتر جهت استفاده در تجهیزات سوخت گیری هوایی

blackmer-generalCatalouge
سایت رسمی شرکت Blackmer
این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع کمپرسورهای پیستونی ،پمپهای طبقاتی سانتریفیوژو پمپهای جابجائی مثبت پره ای برای سیالات مختلف می باشد.
دانلود جنرال کاتالوگ کورکن
سایت رسمی شرکت Corken

این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع کمپرسورهای پیستونی ، پمپهای طبقاتی سانتریفیوژو پمپهای جابجائی مثبت پره ای برای سیالات مختلف می باشد.

سایر تجهیزات

شرکت های ارائه دهنده انواع کابل ارت و تیوپ تشخیص دهنده آب جهت استفاده در تجهیزات سوخت گیری هوایی

Earting strap
درباره الافلکس بیشتر بدانید

سایت رسمی شرکت Elaflex

کابل ارت
این شرکت آلمانی تولید کننده انواع شیلنگ ، لرزه گیر ، نازل و اتصالات شیلنگ برای سیالات و گازهای مختلف می باشد
SWD Brochure

SWD Fact sheet

سایت رسمی شرکت Shell

تیوپ تشخیص دهنده آب

تجهیزات ریفیولرها

شرکت های ارائه دهنده ملحقات و ملزومات رفیولرها جهت استفاده در تجهیزات سوخت گیری هوایی

دانلود جنرال کاتالوگ الفونس هار
سایت رسمی شرکت Alfons-Haar

این شرکت آلمانی تولید کننده انواع رفیولرهای (Refuler) سوختگیری هوائی و همچنین لوازم یدکی منصوبه برروی آنها می باشد .

نازل های سوخت گیری هوائی

شرکت های ارائه دهنده انواع نازل جهت استفاده در تجهیزات سوخت گیری هوایی

347GF Nozzle ISheet
سایت رسمی شرکت Cal-val
این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع تجهیزات سوختگیری هوائی منجمله نازلهای سوختگیری ، شیرهای کنترل جریان و …. بوده که در بخش سیستمهای سوختگیری هوائی (Aviation) بسیار معتبر و شناخته شده می باشد.
ELAFLEX_Aviation_General

booth Information_10.15

Information_5.13E

Manual_ZVF50

StarConstellations

Type ZVA 25

Type ZVA 32

Type ZVA 40

درباره الافلکس بیشتر بدانید

سایت رسمی شرکت Elaflex

این شرکت آلمانی تولید کننده انواع شیلنگ ، لرزه گیر ، نازل و اتصالات شیلنگ برای سیالات و گازهای مختلف می باشد
دانلود جنرال کاتالوگ مانتک

aviation

درباره مانتک بیشتر بدانید

سایت رسمی شرکت MannTek

این شرکت سوئدی تولید کننده انواع درای کوپلینگ و سیفتی بریک ولو برای انواع سیالات می باشد

فیلترهای سوخت گیری هوائی

شرکت های ارائه دهنده انواع فیلتر جهت استفاده در تجهیزات سوخت گیری هوایی

دانلود جنرال کاتالوگ ولکان
سایت رسمی شرکت Velcon
این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع فیلنرهای آب ، ذرات و … بصورت Eliminator ، Separator ، Coalescer cartridge و یا Vessel جهت کلیه صنایع بوده که در بخش سیستمهای سوختگیری هوائی (Aviation) بسیار معتبر و شناخته شده می باشد.
دانلود جنرال کاتالوگ فاودی
سایت رسمی شرکت Faudi
این شرکت آلمانی تولید کننده انواع فیلنرهای آب ، ذرات و … بصورت Eliminator ، Separator ، Coalescer cartridge و یا Vessel جهت کلیه صنایع بوده که در بخش سیستمهای سوختگیری هوائی (Aviation) بسیار معتبر و شناخته شده می باشد.

شلنگ و کوپلینگ

شرکت های ارائه دهنده انواع شیلنگ و کوپلینگ جهت استفاده در تجهیزات سوخت گیری هوایی

دانلود جنرال کاتالوگ الافلکس

Refuelling Hose

Male Coupling

Female Coupling

درباره الافلکس بیشتر بدانید

سایت رسمی شرکت Elaflex

این شرکت آلمانی تولید کننده انواع شیلنگ ، لرزه گیر ، نازل و اتصالات شیلنگ برای سیالات و گازهای مختلف می باشد