شرکت های ارائه دهنده انواع شیلنگ، کوپلینگ و لرزه گیر جهت استفاده در تجهیزات مکانیکی

 

این شرکت انگلیسی تولید کننده انواع شیلنگهای کامپوزیت می باشد.


این شرکت آلمانی تولید کننده انواع شیلنگ ، لرزه گیر ، نازل و اتصالات شیلنگ برای سیالات و گازهای مختلف می باشد


این شرکت ایتالیائی تولید کننده انواع شیلنگ برای سیالات و گازهای مختلف می باشد.


 
 

این شرکت انگلیسی تولید کننده انواع شیلنگهای کامپوزیت می باشد.


این شرکت تامین کننده انواع شیلنگ ، کوپلینگ ، هامر یونیون و... برای انواع سیالات و از کشور لهستان می باشد