شرکت های ارائه دهنده انواع نازل جهت استفاده در تجهیزات سوخت گیری هوایی

 

این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع تجهیزات سوختگیری هوائی منجمله نازلهای سوختگیری ، شیرهای کنترل جریان و .... بوده که در بخش سیستمهای سوختگیری هوائی (Aviation) بسیار معتبر و شناخته شده می باشد.

این شرکت آلمانی تولید کننده انواع شیلنگ ، لرزه گیر ، نازل و اتصالات شیلنگ برای سیالات و گازهای مختلف می باشد


این شرکت سوئدی تولید کننده انواع درای کوپلینگ و سیفتی بریک ولو برای انواع سیالات می باشد