این شرکت انگلیسی تولید کننده انواع شیلنگهای کامپوزیت می باشد.